Icon Collap

Ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở sửa chữa điện lạnh và cơ khí

17 June
Bởi: admin / Bình luận

[ad_1]

Liên đoàn lao động quận Bình Thạnh đã kết nạp 62 đoàn viên tham gia Nghiệp đoàn cơ sở sửa chữa Điện lạnh và Nghiệp đoàn cơ sở Cơ khí, chỉ định 2 Ban chấp hành lâm thời gồm 6 người: ông Nguyễn Văn Thọ – làm Chủ tịch Nghiệp đoàn cơ sở sửa chữa Điện lạnh và ông Nguyễn Trung Tú – làm Chủ tịch Nghiệp đoàn cơ sở Cơ khí.

Ra mắt ban chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn sửa chữa điện lạnh và Nghiệp đoàn cơ khí.

Ra mắt Ban chấp hành lâm thời Nghiệp đoàn sửa chữa điện lạnh và Nghiệp đoàn cơ khí.

Liên đoàn lao động Quận hỗ trợ kinh phí 3 triệu đồng cho mỗi Nghiệp đoàn để có kinh phí hoạt động trong thời gian mới thành lập và trao áo bảo hộ lao động, phần quà cho các đoàn viên công đoàn, mỗi phần quà trị giá 200 ngàn đồng.

Đây là việc làm thiết thực để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động ngành nghề sửa chữa điện lạnh và cơ khí; Tổ chức Công đoàn Quận Bình Thạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ và chăm lo tốt cho đoàn các Nghiệp đoàn; Các đoàn viên Nghiệp đoàn, tăng cường đoàn kết và cùng nhau hỗ trợ nâng cao tay nghề đảm bảo có cuộc sống chất lượng cao.

 [ad_2]
Cơ Khí Tùng Yên tổng hợp.

Translate »