Icon Collap

Năng lực công nghệ cơ khí chế tạo ô tô và máy nông nghiệp Việt Nam ở mức 60-75% so với thế giới

Trang chủ / Năng lực công nghệ cơ khí chế tạo ô tô và máy nông nghiệp Việt Nam ở mức 60-75% so với thế giới
not avaiable
03 September
Bởi: admin / Bình luận

[ad_1]


Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (SATI), Bộ KH&CN vừa báo cáo nghiệm thu nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ cho ngành cơ khí chế tạo ô tô và máy nông nghiệp.

Trong khuôn khổ “Chương trình Đổi mới công nghệ Quốc gia đến năm 2020”, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (SATI), Bộ KH&CN vừa báo cáo nghiệm thu nghiên cứu xây dựng bản đồ công nghệ cho ngành cơ khí chế tạo ô tô và máy nông nghiệp. Theo bản đồ, nhìn chung năng lực công nghệ trong ngành cơ khí chế tạo ô tô và máy nông nghiệp ở mức 60-75% so với thế giới, trong đó có những nhánh công nghệ đã dần tiệm cận (80-85%) mặt bằng chung của quốc tế.

Nghiên cứu cũng phân tích xu hướng phát triển tương lai của thị trường ô tô và máy nông nghiệp trong nước và quốc tế. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã xây dựng được lộ trình công nghệ cho mỗi ngành từ nay đến năm 2030. Các kết quả này đã dần được cập nhật vào phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu bản đồ công nghệ (Xem: http://bandocongnghe.com.vn/). Dự kiến, hơn 1 chục bản đồ công nghệ khác của Việt Nam được xây dựng từ năm 2016-2020 sẽ dần dần được tích hợp tại địa chỉ này.
[ad_2]
Cơ Khí Tùng Yên tổng hợp.

Translate »