Icon Collap

Giảm thuế nhập khẩu thiết bị chế tạo cơ khí

Trang chủ / Giảm thuế nhập khẩu thiết bị chế tạo cơ khí
20 July
Bởi: admin / Bình luận


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu (XK), Biểu thuế nhập khẩu (NK) ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122.

Theo quy định, biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành tại các nghị định của Chính phủ quy định, thuế suất các mặt hàng là vật tư, thiết bị, linh kiện, phụ tùng trong nước chưa sản xuất được thì mức thuế suất bằng 0%.

Đối với những linh kiện, phụ tùng trong nước đã sản xuất được hoặc chưa sản xuất được nhưng có định hướng khuyến khích đầu tư nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước phát triển, được quy định mức thuế suất phù hợp nhằm bảo hộ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất được các mặt hàng này.

Thuế suất của bộ phận, phụ tùng để sản xuất, lắp ráp máy móc cơ khí được quy định mức thấp hơn hoặc bằng máy móc cơ khí nguyên chiếc, phù hợp với nguyên tắc theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (XNK) số 107/2016/QH13.

Nhằm tiếp tục triển khai Quyết định số 598/QĐ-TTg, căn cứ các nguyên tắc quy định thuế suất tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, căn cứ tình hình sản xuất trong nước, khi dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh thuế nhập khẩu một số mặt hàng là vật tư, bộ phận, thiết bị phục vụ chế tạo máy móc cơ khí.

Bộ phận của máy thổi khí (mã hàng 8414.90.22) có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường (MFN) là 15%, bằng cam kết trần WTO. Thuế suất theo các hiệp định: ACFTA, ATIGA, AKFTA, AJCEP là 0%. Như vậy, thuế suất của bộ phận máy hiện đang cao hơn thuế suất máy nguyên chiếc nên để đảm bảo nguyên tắc “thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”, dự thảo nghị định đã điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu MFN mặt hàng bộ phận của máy thổi khí nêu trên từ 15% xuống 10%. Quy định này đã được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP.

Đối với bộ phận của máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục lăn khác (mã hàng 8420.91.90, 8420.99.90) có thuế suất MFN là 3%, cam kết WTO 5%. Thuế suất tại các Hiệp định: ACFTA, ATIGA, AKFTA, AJCEP là 0%. Thuế suất MFN của máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục lăn (nhóm 8420) là 0% (trừ máy là hoặc máy vắt phù hợp sử dụng cho gia đình là 5%).

Theo đó, để đảm bảo nguyên tắc “thuế suất thuế nhập khẩu giảm dần từ thành phẩm đến nguyên liệu thô”, Bộ Tài chính đã đề nghị điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu MFN mặt hàng bộ phận của máy cán là hoặc máy cán ép phẳng kiểu trục lăn khác, từ 3% xuống 0%.

Đối với mặt hàng là bộ phận của dụng cụ cầm tay (mã hàng 8467.99.90), có thuế suất MFN là 5%, bằng cam kết trần WTO. Thuế suất tại các Hiệp định: ACFTA, ATIGA, AKFTA, AJCEP là 0%. Tương tự các mặt hàng trên, Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu MFN mặt hàng này từ 5% xuống 0%.

Những nội dung nêu trên đã được Chính phủ đồng ý và quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP. Việc giảm thuế đối với các mặt hàng nêu trên (còn từ 0 – 10%), nhằm cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 – 2020, lộ trình đến năm 2025./.
Cơ Khí Tùng Yên tổng hợp.

Translate »